Mówimy w twoim języku - polski, українська, русский, english

 • E-sklep
  0
 • O firmie

Mówimy w twoim języku - polski, українська, русский, english

Polityka prywatności i pliki cookie
OCHRONA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2019 r
OCHRONA PRYWATNOŚCI
Na potrzeby tego ogłoszenia słowa („my” / „nas” / „nasze”) odnoszą się do administratora danych zdefiniowanego poniżej, Oriontec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Sp. K., 43-391 Mazańcowice 57, NIP 9372676477 REGON 362608215, KRS 0000578111 prowadzącą Sklep internetowy.
Dążymy do ochrony Twojej prywatności. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Niniejsze powiadomienie określa, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.
Jakie informacje zbieramy?
Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
 • informacje, które podajesz do wykorzystania w celu rejestracji u nas (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie nazwa firmy); i
 • informacje, które udostępniasz w celu subskrybowania naszej strony internetowej, biuletynów i usług e-mail; i
 • wszelkie inne informacje wysyłane do nas lub gromadzone o Tobie (np. Adresy IP).
Do sprawy ciasteczek (cookies)
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym powiadomieniem dotyczącym plików cookie.
Jak korzystamy z twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • Zgodnie z wymaganiami umowy z Tobą: obejmuje to czynności związane z obsługą zamówień, dostarczaniem produktów i usług, przetwarzaniem płatności, komunikowaniem się z tobą o zamówieniach i ogólnie o utrzymywaniu Twojego konta.
 • Kiedy jesteśmy zobowiązani zrobić to zgodnie z prawem. Obejmuje to pytania związane roszczeniami prawnymi i celami przestrzegania (w tym ujawnienie takich informacji w związku z postępowaniem sądowym lub sporem sądowym).
 • Tam, gdzie leży to w naszym uzasadnionym interesie, i tam, gdzie interesy te nie przekraczają Twoje prawa do ochrony danych. Obejmuje to operacje mające na celu lepsze poznanie Twoich preferencji, dostarczenie Ci znaczących treści i reklam lub zapewnienie bezpieczeństwa i integralności naszej strony internetowej.
 • Za Twoją zgodą. Obejmuje to sytuacje, w których na przykład wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Jeśli nie zrezygnujesz z otrzymywania następujących informacji (na piśmie) lub powiesz nam w przyszłości, że chcesz zrezygnować z otrzymywania następujących informacji, oprócz celów wymienionych powyżej użyjemy Twój adres e-mail i / lub adres pocztowy i / lub numer telefonu komórkowego, aby przesłać Ci aktualizacje o produktach, usługach Oriontec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Sp. K., aktualnościach i innych ofertach specjalnych od nas, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Kiedy poprosimy Cię o dostarczenie nam danych osobowych, wyjaśnimy, gdzie istnieje ustawowy lub umowny (obowiązkowy) wymóg dostarczenia danych osobowych i konsekwencje braku dostarczenia danych (na przykład, że nie będziemy w stanie przetworzyć danych Twoje zamówienie).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z prawem możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
 • Organam ścigania lub agencjam rządowym lub upoważnionym osobam trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek dotyczący dochodzenia karnego lub domniemanej lub podejrzewanej nielegalnej działalności lub jakiejkolwiek innej działalności, która może narazić nas, Ciebie lub innych naszych użytkowników na odpowiedzialność prawną.
 • Nabywcu lub potencjalnemu nabywce jakiejkolwiek firmy lub majątku, którym jesteśmy lub rozważamy sprzedaż.
Strona internetowa może zawierać linki do innych stron wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, informacje o prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich w tych okolicznościach. Skontaktuj się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm, o ile jest to niezbędne do celów i podstaw prawnych określonych w niniejszej polityce. Lista takich firm z ich adresami i kontaktami znajduje się na stronie https://ecosoft.com/contacts/ i https://ecosoft.com.pl/contacts/.
TRANSFERY DANYCH
Możemy przesyłać dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, które mają różne standardy ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w EOG. Posiadamy biura i obiekty partnerów zlokalizowane w Niemczech, Belgii i na Ukrainie. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopię można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane są przechowywane przez okres odpowiedni do celów, dla których zostały zebrane, i domyślnie są niszczone po upływie jednego (1) roku okresu bezczynności po dacie ich pobrania, chyba że prawo stanowi inaczej.
Należy jednak pamiętać, że odpowiednie dane dotyczące subskrypcji bieżących usług (np. Biuletynów) zostaną usunięte jeden (1) miesiąc później po zawiadomieniu nas, że użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji takich usług.
ZMIANY
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze powiadomienie, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Należy od czasu do czasu sprawdzić tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze zmian. Jeśli zarejestrujemy jakiekolwiek poważne zmiany w tym zawiadomieniu, które w jakikolwiek sposób wpływają na Twoje prawa - dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
TWOJE PRAWA
Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
 • prawo dostępu;
 • prawo do sprostowania;
 • prawo do usunięcia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i
 • prawo do wycofania zgody.
Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i, gdy to robimy, dostęp do Twoich danych osobowych, szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorie danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych, o ile nie ograniczą się do tego na mocy Twoich zobowiązań prawnych.
Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych.
Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Dane zostaną usunięte na żądanie, pod warunkiem, że nie będą już potrzebne do tego celu (na przykład nie można wymagać usunięcia wszystkich danych osobowych użytkownika i nadal otrzymywać od nas Usługi) lub jeżeli mamy prawny obowiązek przechowywania danych osobowych.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak w inny sposób będziemy ich przetwarzać: za Twoją zgodą; w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub z ważnych powodów publicznych.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak w inny sposób będziemy go przetwarzać: za Twoją zgodą; w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub z ważnych powodów publicznych.
Masz prawo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych do wszystkich lub określonych celów. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
Podstawą prawną do przetwarzania wszelkich danych osobowych jest Twoja zgoda, ale masz prawo wycofać je w dowolnym momencie, kontaktując się z nami. Wycofanie nie wpłynie na legalność przetwarzania przed wycofaniem.
Jeśli masz jakiekolwiek obawy co do sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności. Zawsze możesz jednak złożyć skargę do odpowiedniego organu, w szczególności w miejscu zamieszkania, pracy lub w miejscu, w którym uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw.
Poinformuj nas, jeśli chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw wymienionych powyżej, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail company@ecosoft.com. Możesz również skontaktować się z nami, aby anulować subskrypcję naszej listy e-mailowej w dowolnym momencie lub korzystając z linku „Anuluj subskrypcję” w naszych wiadomościach e-mail.
ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH I PYTANIA
Administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz, jest Oriontec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Sp. K. z NIP 9372676477 REGON 362608215, KRS 0000578111 i siedzibą Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice. Napisz do nas na adres podany powyżej lub skontaktuj się z nami w każdej chwili poprzez e-mail: company@ecosoft.com
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ciasteczka - czym są?
„Cookie” to informacja, taka jak tag, przechowywana na komputerze, tablecie lub telefonie podczas odwiedzania strony internetowej. Może pomóc w identyfikacji urządzenia - na przykład komputera lub telefonu komórkowego - za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.
Są używane przez większość głównych stron internetowych, w tym naszej. Aby jak najlepiej wykorzystać naszą stronę internetową, na dowolnym urządzeniu, którego używasz, musisz upewnić się, że Twoja przeglądarka internetowa jest ustawiona na akceptowanie plików cookie.
Do czego służą pliki cookie?
Używamy plików cookie i niektórych innych danych przechowywanych na Twoim urządzeniu do:
 • zapewniają Ci wygodniejsze korzystanie ze stron internetowych na podstawie twojego doświadczenia online
 • pozwala ustawić osobiste preferencje
 • chronić twoje bezpieczeństwo
 • badać i ulepszać nasze usługi
 • współpracować z partnerami i zarządzać informacjami reklamowymi i działaniami marketyngowymi
Jakie informacje są przechowywane przez plik cookie?
Plik cookie zazwyczaj zawiera:
 • nazwę strony internetowej, z której pochodzi
 • jak długo plik cookie pozostanie na Twoim urządzeniu
 • wartość - zazwyczaj losowo generowany unikatowy numer
Ciasteczka, które ustawiamy
W naszej witrynie stosujemy następujące kategorie plików cookie:
Kategoria 1: Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można dostarczyć usług, o które prosiłeś, takich jak zapamiętywanie danych logowania.
Kategoria 2: pliki cookie dotyczące wydajności
Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony internetowej. Na przykład używamy plików cookie Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób klienci przychodzą na naszą stronę internetową, przeglądać lub korzystać z naszej witryny i wyróżnić obszary, w których możemy ulepszyć takie obszary, jak nawigacja, zakupy i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie zawierają danych osobowych, z których można ustalić indywidualną tożsamość.
Kategoria 3: pliki cookie dotyczące funkcjonalności
Te pliki cookie pamiętają wybory dokonywane przez użytkownika, takie jak lokalizacja, z której odwiedzasz naszą stronę internetową, język i parametry wyszukiwania, takie jak preferowane parametry produktu. Te mogą być następnie wykorzystane, aby zapewnić ci doświadczenie bardziej odpowiednie do Twoich wyborów i sprawić, by wizyty były bardziej dopasowane i przyjemne. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych
Kategoria 4: Ciasteczka kierowane lub pliki cookie reklamowe
Te pliki cookie gromadzą informacje o Twoich zwyczajach przeglądania, aby reklama była bardziej trafna dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Pliki cookie są zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe stron trzecich. Pamiętają odwiedzane strony internetowe, a informacje są udostępniane innym podmiotom, takim jak reklamodawcy.
Pamiętają odwiedzane strony internetowe, a informacje są udostępniane innym podmiotom, takim jak reklamodawcy.
Kategoria 5: pliki cookie mediów społecznościowych
Te pliki cookie umożliwiają udostępnianie tego, co robiłeś na stronie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Te pliki cookie nie podlegają naszej kontroli. Zapoznaj się z odpowiednimi zasadami ochrony prywatności, aby dowiedzieć się, jak działają ich pliki cookie.
Jak długo pliki cookie pozostają na moim komputerze
Cookies sesyjne - trwają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Nie są przechowywane na dysku twardym. Zwykle są one używane do śledzenia odwiedzanych stron, dzięki czemu informacje mogą być dostosowane dla Ciebie podczas tej wizyty.
Trwałe pliki cookie - są przechowywane na dysku twardym do momentu ich usunięcia lub osiągnięcia daty ważności. Mogą one być na przykład używane do zapamiętywania preferencji podczas korzystania z witryny. Nie będziemy przechowywać informacji o plikach cookie dłużej niż 2 lata.
Co mogę zrobić, aby zarządzać plikami cookie przechowywanymi na moim komputerze lub telefonie
Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Akceptowanie plików cookie jest zazwyczaj najlepszym sposobem, aby upewnić się, że najlepiej korzystasz ze strony internetowej. Większość komputerów automatycznie je akceptuje, ale możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie, jeśli chcesz. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” konkretnej przeglądarki (lub podręcznika urządzenia mobilnego), aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. Wiele przeglądarek ma uniwersalne ustawienia prywatności do wyboru. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak je zarządzać i usuwać, odwiedź stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.
Możesz również poprosić o całkowite usunięcie informacji o ciasteczkach po naszej stronie, kontaktując się z nami pod adresem company@ecosoft.com.
Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję plików cookie?
Jeśli odrzucisz pliki cookie, niektóre aspekty witryny mogą nie działać na Twoim komputerze lub telefonie komórkowym, a dostęp do obszarów na stronie może być niemożliwy. Z tego powodu zalecamy akceptację plików cookie.